Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kurum Müdürü Mesajı

  Türkiye Cumhuriyeti son dönemlerde, hızlı bir çağdaşlaşma süreci yaşamaktadır. Bütün sektörlerde sürdürülen reform çalışmaları en ileri uygarlık seviyesine ulaşma hedefine ülkemizi biraz daha yakınlaştırmaktadır. Bu değişim ve gelişim sürecinde dikkat çekici unsurda Adalet alanındaki önemli yeniliklerdir. Adalet Bakanlığınca mevzuat değişikliği ile birlikte birtakım proje ve işbirliği çalışmaları gerçekleşmiştir. Yargının modernizasyonu ve ceza reformu bu projelerden en önemlileri arasındadır.

  Metris 2 Nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 24.03.2007 tarihinde, Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ise 05.11.2009 tarihinde hizmete açılmıştır. Metris R Tipi Ceza İnfaz Kurumumuz Metris 2 Nolu T Tipi ile birleştirilerek, Metris 2 Nolu T ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü olarak yapılandırılmasına karar verilmiş olup, Kurumumuz 07.03.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. Ceza İnfaz Kurumumuzun R Tipi kısmında 5275 sayılı Kanunun 18. Ve 57. maddeleri kapsamında olan Hükümlü ve Tutuklular barındırılmaktadır.

  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazlı Hakkında Kanun, hükümlü ve tutukluların eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinden bahsettiğinden; Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitim faaliyetleri kapsamında 1. ve 2. Kademe okuma ve yazma kursları, açık ilköğretim okulu ve açık lise çalışmaları, öğrenci seçme sınavı faaliyetleri, açık öğretim fakültesi faaliyetleri, din kültürü ve ahlâk bilgisi dersleri verilmekte olup mesleki eğitim çalışması kapsamında Erkek berberliği kursu, Bakır Kabartma kursu, Bilgisayar İşletmenliği kursları verilmekte olup öğreticiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları Koordinatörlüğünden ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünden temin edilmektedir. Sosyal ve Kültürel faaliyetler kapsamında Bağlama kursu halen devam etmektedir. Ceza İnfaz Kurumumuzda 1 adet kapalı ve 1 adet açık olmak üzere toplam 2 adet spor salonu bulunmakta olup hükümlü ve tutuklular belirlenen program çerçevesinde gruplar halinde bu salonlara çıkartılarak spor yapmaları sağlanmaktadır. Çok amaçlı salonumuz da hükümlü ve tutukluların moral ve motivasyonunun yükseltilmesi amacıyla sinema gösterimi yapılmakta ve periyodik aralıklarla konserler verilmektedir. Bunun yanı sıra hükümlü ve tutuklular arasında masa tenisi, voleybol, futbol ve satranç turnuvaları düzenlenmekte olup çeşitli konularda münazaralar yapılmakta, bilgi yarışmaları düzenlenmektedir.

  Kurumumuzdaki her personelimiz ve sahip olduğumuz her imkân en güzel şekilde hizmet verme amacında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bütün personelimiz Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde hükümlü ve tutuklulara herhangi bir ayrım yapmadan insana yakışır uygulamalara özen göstermekte, Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı biçimde doğruluk ve dürüstlük ilkeleri ışığında hukukun üstünlüğünü hakim kılmak için her türlü gayreti gösterme azim ve kararlılığı içersindedir. Bu bağlamda dünyada her gün değişen ve gelişen Ceza İnfaz Kurumları ve Mevzuatlarına ve onların uygulamalarında insan haklarına ve onuruna yakışır yeni düzenlemelerde üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

   

  “Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için gereklidir.” M.Kemal ATATÜRK

  Adres

  15 Temmuz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Üzeri No:419 PK 34200 Esenler-İstanbul

  Telefon

  0212 477 66 15

  Faks 0 212 617 25 18

  E-Posta

  metris.rtcikisaretadalet.gov.tr