Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  EĞİTİM FAALİYETLERİ

  EĞİTİM BİRİMİ

   

  METRİS 2 NOLU T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU

  EĞİTİM BİRİMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN

  EĞİTİM-ÖĞRETİM, MESLEKİ EĞİTİM VE SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER

  Kurumumuz Eğitim Birimi Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27.07.2007 gün ve 46/1 ile 01/01/2006 tarih ve 51 Nolu Genelgeleri doğrultusunda Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini, İş ve Meslek Eğitimi Faaliyetlerini, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlerini ve Kütüphane Çalışmalarını yürütmektedir.

             

   

              Kurumumuzda Sürdürülen Eğitim-Öğretim ve Sosyal-Kültürel Faaliyetlerimiz;

              Kuruma gelen tutuklu ve hükümlülerin öncelikle kuruma girişlerinde eğitim-öğrenim durumları verdikleri beyanlarına göre tespit edilmektedir. Eğitim-öğrenim durumu tespit edilen tutuklu ve hükümlülere gerekli olan bilgiler verilmekte, gereken itina ve özen gösterilmektedir. Kurumda bulunduğu süre boyunca eğitim-öğretimine kaldığı yerden devam edebileceği ile eğitim-öğrenime devam etmeleri hususunda özendirici ve ikna etmeye yönelik bir çalışma sergilenmektedir.

              Kurumumuzda bulunan tutuklu ve hükümlüleri, Atatürk İlke ve İnkılâpları doğrultusunda yurda, ulusa ve topluma kazandırmak, onların toplumca kabul edilebilir düşünce ve davranışları benimsemelerine, kendilerini topluma yararlı insanlar olarak yetiştirmelerine yardımcı olarak, eğitim ve öğretimlerini, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif yönden eğitim ve gelişmelerini sağlayan, birer fert olarak toplumumuza kazandırmak amacıyla T.C. Adalet Bakanlığı’nın tüzük, yönetmelik ve genelgeleri ile diğer Bakanlıklarla yapılan protokollere ve Müfredat Programlarına uygun bir şekilde, Kurumumuz İdaresinin kontrol ve denetimi altında yürütülmektedir.            

  Kurumumuz Eğitim Birimi;

  1) Eğitim-Öğrenim Durumlarının Tespit edilmesi.

  2) Birinci Kademe Okuma – Yazma ve İkinci Kademe Başarı Kursları.

  3) Açık Öğretim Ortaokuluna başvuru ve sınavlara katılım.

  4) Açık Öğretim Lisesine başvuru ve sınavlara katılım.

  5) Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri.

  6) Açık Öğretim Fakültesi kayıt ve sınavlara katılım.

  7) Örgün Eğitimine dışarıda devam etmek zorunda olan öğrencilerle ilgili çalışmalar.

  8) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin yapılması.

  9) İş ve Meslek Eğitimi, Sosyal Kültürel ve Spor Kurslarının düzenlenmesi.

  10) Kütüphane Çalışmaları.

  Ana başlıkları altında saydığımız görevleri yerine getirir.

              1.Eğitim-Öğrenim Durumlarının Tespit edilmesi.

              Kurumumuza tutuklanarak veya sevk olunarak yeni gelen hükümlü/tutukluların eğitim-öğrenim durumları kuruma girişlerinde beyanları esas alınarak tespit edilmektedir. Beyanlar çerçevesinde hükümlü/tutukluların dosyalarında ve UYAP programında bulunan Gözlem ve Sınıflandırma formları kurum öğretmenlerimiz tarafından doldurulmakta ve yine kurum öğretmenlerimiz tarafından hükümlü/tutuklulara kurumumuzdaki eğitim imkan ve olanakları hakkında bilgi verilmektedir.

              2.Birinci Kademe Okuma - Yazma ve İkinci Kademe Başarı Kursları

  a) I.Kademe Okuma-Yazma Kursları

              Okuma-Yazma bilmeyen veya Yetişkin II.Kademe Başarı Belgesi bulunmayan sağlık durumları elverişli tutuklu ve hükümlüler belirlenerek I. ve II. Kademe Yetişkinler Eğitim Kursları verilmektedir.

              Bu kurslarımız 09.03.2020 tarihli “Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı Arasında Eğitim Öğretim ve İşbirliği Protokolü” çerçevesinde planlanmakta ve Bakırköy Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak uygulanmaktadır. Bu işbirliği çerçevesinde I.Kademe Okuma-Yazma Kursları düzenlenerek, Okur-Yazarlık Belgesi verilmektedir. Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir.

  b) II.Kademe Başarı Kursları

  İlkokulu ara sınıflardan terk edenlerle, Okur-Yazar olan ve Okur-Yazarlık Belgesi alan hükümlü ve tutuklular II.Kademe Başarı Kursuna tabi tutulmaktadır. II.Kademe Başarı Kursuna katılıp başarılı olan tutuklu ve hükümlüler, 4 yıllık ilkokul eğitimine denk Yetişkinler II.Kademe Başarı Belgesi almaktadırlar. Bu belgeyi alan tutuklu ve hükümlülerin Açık Öğretim Ortaokuluna kayıt olması sağlanmaktadır.

              3.Açık Öğretim Ortaokuluna Başvuru ve Sınavlara Katılım

              Hükümlü ve tutukluların eğitim-öğrenim durumları kuruma girişlerinde beyanları esas alınarak tespit edilmektedir.

              Başvuru şartları tutan; Yetişkin II.Kademe Eğitimi Başarı Kursunu tamamlayıp Başarı Belgesi alan, İlköğretim veya Ortaokula kayıtlı iken terk eden veya 5 yıllık ilkokul mezunu olan hükümlü ve tutuklulardan Açık Öğretim Ortaokuluna başvuranların gerekli evrakları tamamlanarak kayıtları tarafımızdan yapılmaktadır.          

              4.Açık Öğretim Lisesine Başvuru ve Sınavlara Katılım

              Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklulardan liseyi dışarıdan bitirmek isteyenler teşvik edilerek, eğitimin dışarıdaki hayatlarında kendilerine sağlayacağı faydalar anlatılarak özendirilmeye çalışılmaktadır. Liseye kayıt yaptırmak isteyen ilköğretim mezunu veya liseyi ara sınıflardan terk edenlerin evraklarının tamamlanmasında gerekli yardım sağlanmaktadır.

  AÖO ve AÖL öğrencilerine daha başarılı olabilmeleri için sınavlara hazırlık kursları açılmaktadır.

              5.Öğrenci Seçme Sınavı Faaliyetleri

              Eğitim yılı içerisinde ÖSYM’ ye (YKS-ALES-YDS-KPSS) katılmak isteyen hükümlü ve tutuklulara konuyla ilgili bireysel veya yazılı bilgilendirme yapılmaktadır. Sınava katılmak isteyenlerin kılavuz ve formları tarafımızca temin edilerek müracaatları yapılmaktadır.

  6.Açık Öğretim Fakültesi Kayıt ve Sınavlara Katılım

  Lise mezunu olup Ceza İnfaz Kurumumuzda eğitimine devam etmek isteyen hükümlü/tutuklulardan ÖSYM YKS sınavında başarılı olanların kayıt işlemleri birimimizce yapılmaktadır. Çeşitli üniversitelerin Açık Öğretim bölümlerini kazanan hükümlü/tutukluların kaydı ve kayıt yenileme dönemlerinde Açık Öğretim bölümlerine kayıtlı öğrencilerin kayıtları tarafımızca yenilenmektedir.

  Açık Öğretim Fakültesinin sınavları düzenli olarak kurumumuzda yapılmakta, sınav tarihlerinde öğrenciler sınav salonunda hazır bulundurularak İl Sınav Komisyonu tarafından görevlendirilen Sınav Komisyonu ile birlikte sınavlarının yapılması sağlanmaktadır.

  7.Örgün Eğitimine Dışarıda Devam Etmek Zorunda Olan Öğrencilerle İlgili Çalışmalar.

              Üniversiteye devam ederken tutuklanan öğrencilerin okul işlemleri ilgili makamlarla irtibat sağlanarak müdürlüğümüzce takip edilmektedir.       

  8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinin Yapılması.

              Kurumumuzda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri 30.03.2001 tarihli ve 03.12.2019 tarihli güncellenerek yenilenen Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Arasında Tutuklu ve Hükümlülerin Dini ve Ahlaki Gelişmelerini Sağlamaya Yönelik İşbirliği Protokolü ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Eğitim ve İyileştirme Dairesi Başkanlığının 26.09.2002 tarihli Bakan oluru ile gönderilen Müfredat Programı çerçevesinde cezaevi vaizleri tarafından gerçekleştirilmektedir.            

  9. İş ve Meslek Eğitimi, Sosyal Kültürel ve Spor Kurslarının Düzenlenmesi.

  Ceza İnfaz Kurumumuzda İş ve Meslek kursları, hükümlü ve tutukluların verimli, üretken bireyler olarak toplum yaşamına uyumlarını sağlamak, salıverilmelerinden sonra gelir getirecek bir meslek edinmelerine yardımcı olmak amacı doğrultusunda planlanmaktadır.

  Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ilgili protokol gereğince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (İSMEK) Genel Müdürlüğü ile sürekli işbirliği yapılarak hükümlü ve tutukluların eğilimlerinin yanı sıra İlçe Halk Eğitim Merkezinin usta öğretici görevlendirebilmesi göz önüne alınarak kurumumuz şartlarına en uygun olan iş ve meslek edindirmeye yönelik kurslar düzenlenmektedir.

              Kurumumuzda açılan iş-meslek, sosyal-kültürel ve spor kurslarımız şunlardır:

   

  ·  Berberlik (Saç Sakal Kesim Kursu)

  ·  Takı – Tasarımı Kursu

  ·  Ahşap Boyama Kursu

  ·  İngilizce Kursu

  ·  Resim Kursu,

  ·  Boru Tesisatçılığı Kursu,

  ·  Semazen Kursu,

  ·  Alüminyum Kabartma Kursu,

  ·  Bilgisayar İşletmenliği Kursu

  ·  Hijyen Eğitimi Kursları

  · Tiyatro - Drama Eğitimi

  · Bağlama Kursu

  ·  İş ve Sosyal Hayatta İletişim

  Vücut Geliştirme ve Fitness

  ·  Kuran-ı Kerim Kursu           

  10.Kütüphane Çalışmaları

              Kurumumuz kütüphanesinde 4949 adet demirbaşa kayıtlı kitap bulunmaktadır. Kitaplar, Bakanlığımızca ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilenlerin yanında bağış yoluyla sağlanmıştır. Kütüphanemize gelen her kitabın demirbaş kaydı yapılarak, raf numarası ve sıra numarası verilmektedir. Numarası verilen bu kitaplar Dewey Onlu Tasnif Sistemine göre raflara yerleştirilmektedir.Ayrıca Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarında ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Bulunan Kütüphaneler ile İhtisas Kütüphanesinin Desteklenmesi Hakkında İşbirliği Protokolü ile gereğince Ceza İnfaz Kurumumuz Gaziosmanpaşa Halk Kütüphanesi ile eşleşmiştir.

              Kütüphanemizde ve GOP Halk Kütüphanesinde bulunan bütün kitapların listesi çıkartılarak koğuşlara bu listelerden birer adet dağıtılmıştır. Kütüphane ve Kitaplık Yönetmeliğine göre hükümlü/tutuklulardan gelen dilekçelere istinaden imza karşılığı GOP Halk kütüphanesinden alınan ve kütüphanemizde bulunan kitaplar dağıtılmaktadır.

              Hükümlü ve tutukluların şahsına gelen veya yanlarında getirdikleri kitaplar Eğitim Kurulu incelenmektedir. Yasaklama kararı olmayan ancak Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinde yazılı hususlara uygun olmayan kitapların dışındaki tüm kitaplar ilgililere verilmektedir.

              Konferans ve Seminerler;

              Kurumumuzda hükümlü ve tutukluların, kişisel, sosyal, kültürel, mesleki, ahlaki, ve sağlık yönünden gelişmelerini sağlayıcı, onlara insan haklarına saygıyı, yurt ve ulus sevgisini geliştiren, aile bağlarını güçlendirmeye yönelik konferans ve seminerler verilmektedir. Kurumumuzda her üç ayda üçü dinî-ahlakî içerikli olmak üzere en az altı konferans verilmekte, konferansı verecek akademik kariyer sahibi kurum/kuruluş ve kişiler mümkün oldukça kurum dışından getirilmektedir.

  1. Bilgi Yarışmaları ve Münazaralar

              Bakanlığımızın 27.07.2007 tarihli ve 46/1 No’lu Genelgesine göre kurumumuz hükümlü/tutukluları arasında münazara ve bilgi yarışması yapılmaktadır. Kurumumuzda her ay Değer Dergisi kapsamında ödüllü Bilgi Yarışması ile değişik konularda Münazaralar düzenlenmektedir.

  1. Sinema ve Tiyatro Gösterimi

  Bakanlığımızın 27.07.2007 tarihli ve 46/1 No’lu Genelgesine göre kurumumuz hükümlü/tutuklularına yönelik her ay bir sinema ve üç ayda bir tiyatro gösterimi yapılmaktadır. Ayrıca merkezi yayın sisteminden Mili Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Teknolojileri Genel Müdürlüğünden temin edilen AÖO ve AÖL ders CD’leri ile eğitim ve iyileştirmeye yönelik CD’ler izlettirilmektedir. 

  Kurumumuza dışarıdan gelen Tiyatro Oyunlarının yanı sıra kurumumuz hükümlü/tutuklularından oluşan gruplar tarafından hazırlanan Tiyatro Oyunları da etkinliklerde sergilenmektedir.

  1. Tören ve Anma Günleri

  Belirli gün ve haftalar (İlköğretim Haftası, Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Veremle Savaş Haftası, Kutlu Doğum Haftası,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 14 Şubat Sevgililer Günü, , 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Anneler Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı, Belge Dağıtım Töreni, Ödül Töreni vs. ) hazırlanan programlarla kutlanmaktadır. Ayrıca açılan kurslarda vs. başarılı olanlara belgeleri, diğer hükümlü/tutukluları da teşvik etmesi için düzenlenen törenlerle verilmektedir.

  1. Konserler

  Kumrumuzda bulunan hükümlü ve tutukluların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutabilmek için Bakanlığımız 27.07.2007 tarihli ve 46/1 No’lu Genelgesi gereği her ay bir konser düzenlenmeye çalışılmaktadır. Konserlerde dışarıdan gelen Sanatçılar sahne aldığı gibi kurumumuz hükümlü/tutukluları zaman zaman sahne almaktadır.

  1. Sportif Çalışmalar ve Turnuvalar

  Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara yönelik spor çalışmaları çok amaçlı kapalı spor salonunda periyodlar halinde düzenlenen programlar çerçevesinde yapılmaktadır. Eğitim dönemleri içerisinde koğuşlar arası Voleybol, hükümlü tutuklular arasında Badminton ve Satranç turnuvaları düzenlenmektedir. Düzenlenen bu turnuvalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler yapılan ödül töreni ile verilmektedir. 

  Her koğuşta hükümlü/tutuklulara ait satranç takımları bulunmaktadır. Genelge doğrultusunda koğuşlarda bireysel olarak satranç oynanması için gerekli kolaylıklar sağlanmaktadır.

   

  .

  Adres

  15 Temmuz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Üzeri No:419 PK 34200 Esenler-İstanbul

  Telefon

  0212 477 66 15

  Faks 0 212 617 25 18

  E-Posta

  metris.rtcikisaretadalet.gov.tr