Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  AMACIMIZ

           Toplumların inkâr edilemez gerçeklerinden birisidir suç. Suçun var olduğu yerde, mutlaka cezanın da olduğu gerçeğini görmemek büyük yanlış olur. Ceza sisteminin yaptırım yerleri olan Ceza İnfaz Kurumlarının varlığı da hiçbir zaman yadsınamaz. İlk çağlardan bu yana suç ve ceza kavramları çerçevesinde, tartışmalı bir alan olarak varlığını devam ettirmektedir. Bugün de, zaman zaman benzer tartışmalara yol açan etkenler bulunmakta olup, bu hususta geçmişten günümüze kültür, inanç ve coğrafya ekseninde değişik uygulamalar göze çarpmaktadır.

        Metris 2 Nolu T ve R Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuz da; suç işleyerek buraya getirilen hükümlü ve tutukluların, çağdaş ceza infaz sisteminde cezalarını infaz ederken; tahliyelerinden sonra topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak; onları ıslah etmek, topluma yararlı bireyler olarak yetiştirilmek üzere Ceza İnfaz Kurumumuzda çeşitli eğitim öğretim faaliyetleri yapılmaktadır. Okuma-yazma bilmeyenlere 1. ve 2. kademe okuma-yazma kursları vermek, ilköğretim, lise ve üniversite bitirme eğitimlerini tamamlamalarına yardımcı olmak, konferanslar ile çeşitli konularda bilgi edinmelerini sağlamak, ceza infaz kurumundayken moral ve motivasyonlarını yükseltmek için seminerler, konserler, sinema ve tiyatro gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak hükümlü ve tutuklularımızın rehabilitasyonunu sağlamak, dini eğitimlerine yardımcı olmak, sosyal-kültürel kurslarla kendilerine güven duygularını arttırmak, değişik iş ve meslek kurslarına katılımlarını sağlayıp birer meslek sahibi olmuş olarak tahliyelerinden sonra topluma eğitilmiş bireyler olarak geri kazandırmak asıl amacımızdır.

   

      Tüm bu çalışmalarımıza katkısı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz.

  Adres

  15 Temmuz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Üzeri No:419 PK 34200 Esenler-İstanbul

  Telefon

  0212 477 66 15

  Faks 0 212 617 25 18

  E-Posta

  metris.rtcikisaretadalet.gov.tr